Open image
 
CURR MIN AVG MAX
0.0 21.5 22.3 Monikos grindys
0.0 21.8 22.5 Monikos oras
Monikos
Svetainė
CLOSE
Katilo išėjimas
Boilerio viršus
Boilerio vidurys
Boilerio apačia
Buferio viršus
Buferio apačia
Monikos grindys
Monikos oras
Holas grindys
Holas oras
Martynos grindys
Martynos oras
Miegamojo grindys
Miegamojo oras
Vonios grindys
Vonios oras
Katilinės grindys
Svetainė oras
Laukas
[T20]
[T21]
Svetainė THP2
Holas drėgmė THP1
Slėgis THP1
Svetainė drėgmė THP2
Slėgis THP2
Monikos
Martynos
Miegamasis
Holas
Vonia
Svetainė
Katilinė
[O08]
HP valdymas
Rekupas
Dezinfekcija
Cirkuliacinis siurblys
Monikos
Monikos
Martynos
Martynos
Miegamasis
Miegamasis
Holas
Holas
Vonia
Vonia
Svetainė
Svetainė
Katilinė
Katilinė
Holas Lango
Holas Monikos
Holas Martynos
Miegamo Tv
Miegamo balkis
[L_Pwm1]
[L_Pwm2]
[L_Pwm3]
[L_Pwm4]
[L_Pwm5]
[T_SupAir]
[T_SetPoint]
[VentStartStop]
[VentLvlCur]
[VentSupFan]
[VentExhFan]
[VentRotor]
Vonia kriauklės lubos
Vonia balkis
Vonia kampinis balkis
Vonia kriauklė
[H_O5]
[H_O6]
[H_O7]
Holas oldstyle
[H_Pwm1]
[H_Pwm2]
[H_Pwm3]
[H_Pwm4]
[H_Pwm5]
[H_Pwm6]
[H_Pwm7]
[H_Pwm8]
MENU